ความรู้เรื่องแบบบ้าน : แบบก่อสร้างที่อยู่ในขั้นตอนการทำงานโดยทั่วไปจะมี 3 ลักษณะ คือ?? มาดูกันค่ะ Click!!

ความรู้เรื่องแบบบ้าน : แบบก่อสร้างที่อยู่ในขั้นตอนการทำงานโดยทั่วไปจะมี 3 ลักษณะ คือ?? มาดูกันค่ะ Click!!

ความรู้เรื่องแบบบ้าน

ต้องละเอียด เพื่อป้องกันปัญหาระหว่างก่อสร้าง ที่ใช้เป็นข้อมูล และดูรายละเอียด สร้างบ้านได้มาตรฐานหรือไม่  ในการสร้างบ้าน การที่ให้บริษัทรับสร้างบ้าน ที่มีแบบบ้านไม่ละเอียด จะทำให้เกิดปัญหาอย่างมาก

Small-นุ่น03

บริษัทรับสร้างบ้านคุณภาพ
รับสร้างบ้านราคาถูกอุดรธานี และพื้นที่ใกล้เคียง แบบบ้านสวย ราคาถูก สร้างก่อน ผ่อนทีหลัง สอบถาม โทร. 042-244359 Hotline: 086-3554480, 088-5621759
รับสร้างบ้านราคาประหยัด SmallUD
รับสร้างบ้านราคาถูกอุดรธานี และพื้นที่ใกล้เคียง แบบบ้านสวย ราคาถูก สร้างก่อน ผ่อนทีหลัง สอบถาม โทร. 042-244359 Hotline: 086-3554480, 088-5621759

แบบก่อสร้างที่อยู่ในขั้นตอนการทำงานโดยทั่วไปจะมี 3 ลักษณะ คือ

 1. แบบร่าง : แบบร่างได้จากการทำแบบขึ้นตามความต้องการภายใต้ข้อมูลการออกแบบเบื้องต้นที่สถาปนิกผู้ออกแบบได้รับมา และถ่ายทอดให้เป็นไปตามแบบที่ตรงความต้องการเจ้าของมากที่สุด ประกอบด้วย

  – แปลนพื้นทุกชั้น

  – รูปด้าน

  – ภาพทัศนียภาพ (Perspective)

 2. แบบขออนุญาตก่อสร้าง : เป็นแบบก่อสร้างที่จะต้องทำให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้าง และจะต้องส่งแบบเพื่อขออนุญาตก่อสร้างตามข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นกำหนดไว้ ประกอบด้วย

  – รายการประกอบแบบ : บอกถึงรายละเอียดวัสดุ โครงสร้าง ข้อกำหนดของวัสดุ กำลังวัสดุที่ออกแบบไว้

  – ผังบริเวณก่อสร้าง : บอกถึงขอบเขตที่ดิน แนวถอยร่นของตัวอาคารตามพระราชบัญญัติ ระบบบำบัดน้ำเสียและแนวท่อระบายน้ำ รวมถึงตำแหน่งการระบายน้ำออกสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะ ทิศของตำแหน่งอาคาร ซึ่งแบบผังบริเวณนี้จะเป็นแบบที่ใช้วางตำแหน่งของอาคารในพื้นที่จริงและจะถูกตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในพื้นที่จริงว่าถูกต้องหรือไม่

  – แผนที่สังเขป : บอกถึงแผนที่ตั้งของสถานที่ก่อสร้างเพื่อประโยชน์ในการเข้าตรวจสอบพื้นที่ จริงของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และประโยชน์ในระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง

  – แปลนพื้นทุกชั้น และ แปลนหลังคา

  – รูปด้าน อย่างน้อย 2 ด้าน (ส่วนใหญ่จะทำรูปด้านทั้ง 4 ด้าน)

  – รูปตัด อย่างน้อย 2 รูป

  – รูปขยายบันได พร้อมรูปตัดบันได (กรณีอาคาร 2 ชั้นขึ้นไป)

  – รูปขยายห้องน้ำ

  – แปลนโครงสร้างทุกชั้น และแปลนโครงสร้างหลังคา

  – รูปขยายโครงสร้าง

  – แปลนระบบสุขาภิบาล

  – แบบขยายระบบระบบบำบัดน้ำเสีย

  – รายการคำนวณโครงสร้างของวิศวกร พร้อมสำเนาใบประกอบวิชาชีพ+สำเนาบัตรสมาชิกสภาวิศวกร

  – สำเนาใบประกอบวิชาชีพสถาปนิก (ในกรณีต้องใช้)

  – หนังสือรับรองการออกแบบของวิศวกรและสถาปนิก (ในกรณีต้องใช้)

  – หนังสือรับรองการควบคุมงานของวิศวกรและ/หรือสถาปนิก (แล้วแต่ข้อตกลงในกรณีต้องใช้)

  หากท่านได้จัดจ้างให้ผู้ออกแบบทำแบบยื่นขออนุญาตก่อสร้างท่านจะต้องได้ เอกสารเหล่านี้ครบถ้วน (ส่วนใหญ่จะเป็นขอบเขตงานแบบของการทำงานจากสำนักงานเขต,เทศบาลหรือ อ.บ.ต. บางแห่ง) แต่หากขอบเขตงานคือทำแบบเพื่อการก่อสร้าง จะต้องมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นตามข้อ 3

 3. แบบประกอบการก่อสร้าง : แบบก่อสร้างจะต้องมีรายละเอียดของแบบมากกว่าแบบขออนุญาตก่อสร้างเพิ่มขึ้น ดังนี้ (ผู้จัดทำแบบส่วนใหญ่จะทำแบบสมบูรณ์ทั้งชุดเป็นแบบก่อสร้าง)

  – รูปด้าน 4 ด้าน

  – รูปขยายห้องน้ำ พร้อม มาตรฐานการติดตั้งสุขภัณฑ์

  – รูปขยายประตู-หน้าต่าง

  – แปลนระบบไฟฟ้า

  – แปลนระบบประปา

 

ขอบคุณที่มา :  www.homethaidd.com

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s